Вручення дипломів випускникам спеціальностей 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" і 133 "Галузеве машинобудування"

Добіг до завершення термін підготовки в ВСП КФКТЕ НАУ молодших спеціалістів за освітньо-професійними програмами «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» та «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях».

Директор коледжу Юрій Зіатдінов, адміністрація закладу, завідувач відділення Анастасія Аржанцева та викладачі випускової комісії спеціальностей «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та «Галузеве машинобудування» щиро вітають наших випускників зі здобутттям освітнього ступеня молодшого спеціаліста! Бажаємо здійснення мрій, життєвих гараздів та професійного зростання під сяйним ПРОПОРОМ НАШОЇ ПЕРЕМОГИ!

Випускники коледжу висловлюють особливу подяку студентському самоврядуванню за організацію заходу.