Школа молодого викладача

Ефективною формою роботи з викладачами-початківцями у ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету» є «Школа молодого викладача», мета функціонування якої - надання допомоги з вирішення першочергових проблем методики викладання, планування фахової практичної діяльності, організації роботи з навчальною документацією, сприяння професійному становленню педагога-початківця, формування потреби безперервного, систематичного навчання.

Надання допомоги викладачам-початківцям з питань професійної адаптації, набуття педагогічного досвіду роботи в коледжі задля забезпечення якісної освіти і системної підготовки нової генерації висококваліфікованих молодших бакалаврів, підвищення професійного рівня викладачів; формування у педагогів навичок креативного мислення – ось далеко не повний перелік тих завдань, що поставлені в поточному навчальному році перед слухачами «Школи молодого викладача».

Завдання педагога коледжу полягає не лише в наданні здобувачам освіти знань, формуванні відповідних умінь та навичок, а й у постійному заохоченні до опанування обраною професією, навчанні долати труднощі на шляху фахової кар'єри.

Саме темі «Методика проведення різних типів занять» було присвячене засідання «Школи молодого викладача», що відбулося 30 жовтня 2023р.; заняття провела викладач спеціальних дисциплін Світлана Терентьєва.

Світлана Олександрівна акцентувала увагу присутніх на особливостях організації і проведення різних видів занять. Особливу увагу привернула презентація власного досвіду з використанням нових вправ в системі Google Class.

Слухачі мали змогу поставити змістовні питання і отримати слушні рекомендації щодо особливостей проведення занять з урахуванням особливостей викладання певної дисципліни.