Засідання «Школи молодого викладача»

Одним із найважливіших завдань сучасної педагогіки є удосконалення форм навчання. Незважаючи на існування тенденції до скорочення кількості лекційних годин, роль лекції як орієнтуючої та організуючої ланки в закладах передвищої освіти підвищується, що вимагає пошуку науково-обгрунтованих підходів до читання сучасних лекцій.

Саме темі «Лекція-візуалізація як форма активізації пізнавальної діяльності здобувача освіти» 23 листопада 2023 р. було присвячено чергове засідання «Школи молодого викладача», що провели Олена Висоцька і Ольга Круш - викладачі випускової комісії спеціальності «Інженерія програмного забезпечення».

Слухачам було презентовано аналіз досліджень, проведених Інститутом інформаційних технологій (м.Ужгород) серед здобувачів освіти старших курсів, що продемонструвало залежність технології викладання від показників за такими критеріями, як розуміння матеріалу, контактування учасників освітнього процесу, запам’ятовування інформації тощо. Аналіз засвідчує, що, на думку здобувачів освіти, при проведенні занять переважають інтерактивні та цифрові технології поряд з традиційними методами, бо мають певні переваги.

Подання теоретичного матеріалу супроводжувалося прикладами та висновками з власного педагогічного досвіду. Заняття значно збагатило, підвищило фахову майстерність учасників засідання.