Студентська конференція “Реформи останнього гетьмана козацької України, українське Просвітництво та розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав”

На базі ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету» під керівництвом Базильчук Тетяни Григорівни – викладача-методиста економічних дисциплін, 24 листопада 2023 року о 12:30 у дистанційному форматі на платформі Google WorkSpace в рамках запланованого тижня Циклової комісії суспільно-економічних дисциплін відбулась студентська конференція “Реформи останнього гетьмана козацької України, українське Просвітництво та розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав”.

Конференція розпочалася зі вступного слова Базильчук Т.Г., яка, зокрема, зазначила про складні сьогочасні реалії нашої країни, адже України знаходиться в жорстокому військовому протистоянні та знову виборює свою незалежність. Війна триває не лише зі зброєю на фронті. Кожен із нас розуміє, що точиться й інша боротьба – з пропагандистськими російськими постулатами, в інформаційному та культурному вимірах. Упродовж століть, шляхом репресій, залякування й фальсифікації документів та фактів, країна-агресор стирала імена видатних українців і применшувала значення їхньої діяльності. Тому для побудови міцного підґрунтя мирного українського майбутнього ми маємо консолідувати свої історичні знання, писати та популяризувати реальну історію незалежної України, розумітися на її економіці, архітектурі, мистецтві задля прогнозування нашого майбутнього у вільній, незалежній, демократичні державі.

Участь у конференції прийняли студенти ІІ-го та ІІІ-го курсів спеціальностей 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування та 186 Видавництво та поліграфія.

Студенти згадали знаменні дати - 295-та річницю з дня народження гетьмана України Кирила Розумовського та 260 річницю судової реформи останнього гетьмана. Ці дати є приводом розкрити його діяльність, що була спрямована на захист та представлення інтересів Гетьманщини. Було проаналізовано «…добу останнього піднесення старої козацько-гетьманської держави, добу економічного зростання Лівобережної Україні та буяння української національно-політичної думки, добу блискучого розквіту української культури та мистецтва», як зазначав відомий історик О. Оглоблін. Також було наголошено про важливість Українського кодексу “Права, по которым судится малороссийский народ” 1743р, які передбачали регулювання відносин, що належать до різних галузей права тогочасної України.

В заході також взяли участь: Чуйков Артем Сергійович – заступник директора коледжу з навчально-методичної роботи, кандидат фізико-математичних наук та Дудник Валентина Михайлівна, голова циклової комісії суспільно-економічних дисциплін, кандидат історичних наук, доцент.

СТУДЕНТИ ПРЕДСТАВИЛИ ДОПОВІДІ НА ТЕМИ:

1. Антонюк Вікторія та Молибога Марина Е-31, Волобой Вероніка Е-21. Судова реформа Кирила Розумовського

2. Крамаренко Ірина та Розсошко Вікторія Е-31. Козацтво та військова реформа Кирила Розумовського.

3. Сабадаш Анастасія та Саган Руслан Е-31. Розвиток культури та освіти, неіснуюча дилема Кирила Розумовського

4. Колесник Максим Е-31. Архітектура часів Кирила Розумовського

Максим Колесник, у підсумку свого виступу зазначив, що Україна, незважаючи на зникнення зі світових карт такої могутньої держави як Русь, та невдалих революцій завжди виборювала свої права на культурну та матеріальну спадщину, здатна була не тільки захищати національні цінності, а й створювати нові в умовах неволі та в найнапруженіших історичних подіях. Кожен з гетьманів, які правили на цих землях, робив все можливе, аби покращити умови життя місцевого населення та визволити свою країну від імперського гніту, використовуючи різні методики ведення бою.

5. Прокопчук Ольга Е-31. Кирило Розумовський – видатний меценат

6. Шмакова Любов Е-31, Остапюк Марія Е-21, Ласкава Єлизавета Ф-21. Економічний стан Лівобережної України за часів Гетьманщини.

7. Бабієнко Надія Е-31, Чубар Роман Е-21. Соціально-економічне становище Правобережної України

8. Колесник Максим Е-31, Кас’яненко Анастасія Е-21, Мельницька Олександра Ф-21. Економічна політика Петра І та її вплив на економіку України

9. Катерина Петрук Е-31, Започаткування основних засад демократичної течії української суспільної думки

10. Старунь Руслана Ф-21, Новіцький Сергій Е-21, Перевертун Аліна Д-21. Зростання товарності сільського господарства в українських Землях

У підсумку, нагадуючи про важливість сільського господарства в сучасних умовах, Перевертун Аліна нагадала про те, що Мінагрополітики України реалізовує стратегію розвитку агросектора до 2030 року, яка передбачає забезпечення продовольством 1 млрд населення світу. 20 років тому Україна «годувала» 40 млн людей у світі. Сьогодні ж внесок України еквівалентний харчуванню близько 400 млн людей, не рахуючи наше населення.

11. Волобой Вероніка Е-21. Український кодекс “Права, по которым судится малороссийский народ”

Волобой Вероніка зазначила, що український кодекс “Права, за якими судиться малоросійський народ” (1743р). до 1767 р. кілька разів повертався Сенату, але так і не був прийнятий. Причинами цього було те, що в ньому обґрунтовувалося право України на власну правову систему, а отже, і автономію, фіксувалася певна відмінність від російського права, відсутні були посилання на російські джерела.

Систематизований звід українського права складався з передмови і 30 розділів, які поділялися на 531 артикул і 1716 пунктів. Він містив норми адміністративного, цивільного, кримінального, процесуального, торгового права.

У підсумку, Тетяна Григорівна Базильчук нагадала про непрості умови, в яких проводити власну проукраїнську політику було доволі ризикованим рішенням. Однак це вдається Кирилові Розумовському, який не лише реформував розладнаний на той час державний апарат Гетьманщини, а й розумів чітку позицію держави та її інтеграцію в європейський простір. У середині ХVІІІ ст. Гетьманщина потерпала від загарбницьких амбіцій Російської імперії, яка шляхом анексії, активно розширювала свої території, фізично й морально знищувала українську державність. І сьогодні ідеї національного державотворення в українців не згасли. Сьогодні, живучи в незалежній державі ми розуміємо, що гетьман Кирило Розумовський є взірцем відданості своїй справі, справжнім патріотом України, а його прагнення залишаються надзвичайно актуальними для кожного з нас.

У завершенні Валентина Михайлівна Дудник подякувала всім учасникам та зазначила про високий науковий рівень виступів учасників конференції, які влучно поєднали у своїх доповідях не тільки розуміння історичних фактів минулого, а й важливість тих подій для сьогодення, здійснивши висновки та проаналізувавши оригінальні джерела. Знання, досвід, розуміння подій минулого - це не тільки допомога для здачі ЗНО дня студентів другогу курсу, але й впевненість у майбутньому для всіх нас…

Дякуємо всім учасникам Конференції за плідну працю!

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!