Науково-практична конференція «Обмін педагогічним досвідом» з дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням», організована Міським методичним об’єднанням викладачів іноземних мов м. Києва за підтримки Ради директорів ЗФПО.

6 грудня 2023 року міське методичне об’єднання викладачів іноземних мов м. Києва за підтримки Ради директорів ЗФПО провело науково-практичну конференцію «Обмін педагогічним досвідом» з дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням», у якій приймали участь викладачі циклової комісії іноземної мови Крещанова Світлана Леонідівна, Ананьєва Ірина Іванівна, Бориславська Ганна Сергіївна. Основні напрями доповідей викладачів стосувалися питань психологічної підтримки студентів та їх батьків в умовах війни (Крещанова С.Л. – тема доповіді «Реалізація педагогіки партнерства на гуманістичних засадах та запровадження технологій педагогічної фасилітації у навчальних закладах»), використання сучасних інтерактивних методів та технологій в навчанні в закладах фахової передвищої освіти (Бориславська Г.С. – тема доповіді «Інтерактивні засоби навчання: інноваційна платформа Genially»), розвитку креативності та творчого потенціалу студентів як необхідної умови підготовки сучасного фахівця (Ананьєва І.І. – тема доповіді «Розвиток обдарованої особистості»). Також викладачі комісії ознайомили присутніх з основними алгоритмами роботи для розвитку творчих здібностей при вивченні англійської мови, які активно впроваджуються викладачами циклової комісії іноземної мови ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ». Слайди та фотографії, що супроводжували доповіді викладачів, дозволили більш детально представити інформацію і викликали інтерес у присутніх.