Первинна профспілкова організація Київського фахового коледжу комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету

Всеукраїнські професійні спілки сфери фахової передвищої освіти є захисником прав і інтересів працівників в галузі освітянської діяльності.

Первинна профспілкова організація Київського фахового коледжу комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету.
Голова ППО КФКТЕ НАУ

Шевченко Анатолій Борисович
вул. Бориспільська, будинок 5, м. Київ 02099
тел. + 38044 566-13-91
Засновник: Установчі збори працівників коледжу від 26.08.2022 року.

Реєстрація: Центральне межрегіональне управління Міністерства юстиції м. Київ.
Управління державної реєстрації № 359/5, від 23.11.2022 року.
Ідентифікаційний код громадських формувань: 44910460. ЄДРПОУ
Головне управління Державної податкової служби у м. Києві
Дарницького району, реєстрація № 2226514600366 від 28.11.2022 року, як неприбуткова організація.

Основний вид діяльності: 94.20., діяльність профспілкових спілок.

Первинна профспілкова організація Київського фахового коледжу комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету входить до складу Всеукраїнської професійної спілки працівників сфери вищої освіти ЄДРПОУ 36646082.

Професійні спілки, їх об’єднання у своїй діяльності на підставі Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», та інших нормативно-правових актів, як юридична неприбуткова організація дії на підставі СТАТУСУ Всеукраїнської професійної спілки працівників сфери вищої освіти (ВПСПСВО).

У своїй діяльності Профспілкова організація незалежна від органів державної влади та органі місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм непідзвітна і не підпорядкована, згідно статті 12 Закону України «про професійні спілки».

Основною метою діяльності та найголовнішим завданням роботи первинної профспілкової організації КФКТЕ НАУ є: надійний захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Первинної профспілкової організації коледжу, в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, та у трудових відносинах з роботодавцем.

Головним пріоритетним напрямком своєї діяльності Профспілкового комітету КФТЕ НАУ є представництво від трудового колективу коледжу у підготовці і прийнятті Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ВСП КФКТЕ НАУ.

На підставі Законів України «Про працю», «Про колективні договори і угоди», «Фахову передвищу освіту», «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», визначені основні зобов’язання сторін: Адміністрації коледжу та профспілкового комітету як представника трудового колективу коледжу з основних питань в трудовій діяльності закладу:

 • регулювання трудових відносин між працівниками коледжу;
 • соціально-економічні відносини, узгодження інтересів співробітників;
 • виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • виробничі відносини, охорона та умови праці, відпочинок та відпустки;
 • умови оплати праці працівників коледжу;
 • коефіцієнт трудового внеску кожного робітника коледжу;
 • соціальні пільги та заохочення за сумлінну працю;
 • основна мета та підсумки двостороннього договору між Адміністрацією та Профкомом.

Кожному члену Первинної профспілкової організації коледжу гарантується:

 • на отримання інформації про діяльність профспілкової організації;
 • представництво та захист його прав та законних інтересів в профспілкових органах, державних установ, органах місцевого самоврядування, господарських та громадських організаціях;
 • забезпечення захисту права на працю;
 • справедливу та своєчасну оплату праці;
 • надання безкоштовної юридичної допомоги з питань законодавства України та трудового права;
 • звернення до профспілкових органів з питаннями, заявами, пропозиціями і наполягати на отримання відповіді по суті;
 • особисто приймати участь в засіданнях профспілкових органів, коли обговорюється питання, яке безпосередньо стосується його інтересів;
 • відстоювати свою точку зору у прийнятті колективного рішення;
 • обирати і бути обраним (делегованим) до профспілкових органів, конференцій, з’їздів.

За активну співпрацю в наші нелегкій роботі на ланах освітянської діяльності

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Зразок заяви про прийом до первинної профспілкової організації (ЗАВАНТАЖЕННЯ ФАЙЛУ)