Презентація спеціальності "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" у Національному авіаційному університеті


З нагоди Міжнародного дня студента, 17 листопада 2020 року підрозділом доколеджійної підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню випускників КФКТЕ НАУ була організована та проведена дружня зустріч студентів груп третього курсу спеціальностей 051 Економіка та 072 Фінанси, банківська справа та страхування з представниками кафедри економіки та бізнес-технологій Національного авіаційного університету. Під час зустрічі завідувач кафедри д.е.н., професор Н.В. Ушенко привітала молодь з Міжнародним днем студентів. Студенти отримали корисну інформацію щодо можливостей подальшого навчання на кафедрі для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Також були окреслені напрями і шляхи інтеграції випускової комісії 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування коледжу та кафедри економіки та бізнес-технологій НАУ.