Положення коледжу

 • ПОЛОЖЕННЯ про Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчального процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про адміністративну раду у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про циклову комісію у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок навчання здобувачів фахової передвищої освіти за індивідуальним графіком у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок виготовлення, оформлення та видачу академічних довідок здобувачам фахової передвищої, вищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та протидію булінгу, мобінгу, кібербулінгу, харасменту у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку КФКТЕ НАУ у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • Додаток до Положення про індивідуальний навчальний план у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про електронні освітні ресурси у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про оскарження результатів контролю знань у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про студентську раду у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про врегулювання конфліктів у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення опитувань учасників освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок відрахування переривання навчання, поновлення і переведення осіб, а також надання їм академічної відпустки у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про керівника академічної групи у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про вільний вибір навчальних дисциплін у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про гурткову роботу у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про журнал обліку роботи академічної групи у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про комісію з профілактики правопорушень у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про організацію атестації здобувачів освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про організацію інклюзивного навчання у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації педпрацівників у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про планування і облік робочого часу у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про практичну підготовку здобувачів освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок нарахування стипендій у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок оцінювання знань здобувачів фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • Переглянути положення коледжу на Google Диску